Хабарландыру! ........ Құрметті әріптестер, магистранттар! ........ Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті жанынан жарыққа шығып отырған «ТИГУ жаршысы» атты республикалық ғылыми-ақпараттық журналдың кезекті басылымына ғылыми мақалаларды жинақтап жатқандығын хабарлайды. Толығырақ...

Төлемақы бойынша жеңілдік

Ф-ҚКЖХ-380/02
ТИГУ - дың Ғылыми кеңесінің
мәжілісінде бекітілген
№ __ хаттама «__» _______ 2016ж.
Кеңес төрағасы, фил.ғ.д.,профессор
__________________Е.Саурықов  

Тараз инновациялық – гуманитарлық университетінде
ақылы негізде күндізгі бөлімде оқитын студенттерге төлемақы бойынша жеңілдік беру  Е Р Е Ж Е С І

I. Төлемақы бойынша жеңілдік беру

1.1. Тараз инновациялық - гуманитарлық университеті (ары қарай –ТИГУ) студенттердің жекелеген санаттарына ғылымдағы, өнердегі, спорттағы жетістіктерін ескере отырып, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларына байланысты ағымдағы оқу жылына оқу төлемақысын төлеуде келесі жеңілдіктерді қарастырады:
1.1.1 Халықаралық, республикалық пәндік олимпиадалар мен ғылыми    жобалардың, өнер байқаулары мен спорттық жарыстардың          жүлдегерлеріне - 25-50% аралығында;
1.1.2 Ата-анасының біреуі қайтыс болған студенттерге - 25%;
1.1.3 Ауған соғысының ардагері немесе Чернобыль атом стансасының зардабын жоюға қатысқан, немесе Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақтың әсерінен ата-анасының біреуі жапа шеккен студенттерге - 25%;             
1.1.4 Ата-анасының біреуі I, II топтағы мүгедек студенттерге - 20%;          
1.1.5 I, II, III топтағы немесе бала кезінен мүгедек студенттерге - 25%;  
1.1.6 Жанұясы бар студенттерге (екеуіде ТИГУ-дың күндізгі бөлімінде оқыған жағдайда) – әр қайсысына – 20%;
1.1.7 Тестілеу нәтижесінде төрт пәннен 60 және одан жоғары балл жинақтаған студенттерге:
- 60-69 балл - 10%;
- 70-79 балл - 20%;
- 80-89 балл - 30%;
- 90және оданда жоғары балл - 50%;
1.1.8 Университеттің қоғамдық өміріне белсене қатысып жүрген студенттерге - 10-30% аралығында;
1.1.9 Бір жанұядан бір мезгілде бірнеше бала ТИГУ-дың күндізгі бөлімінде оқыған жағдайда:  
- екі баласы оқығанда - әр қайсысына  20%;
- үш баласы оқығанда - әр қайсысына 30%;
1.1.10 Балалары 18 жасқа толмаған, көп балалы жанұядан оқуға қабылданған студенттерге:

 • 4-5 балалары бар жанұядан оқитын студенттерге - 10%;
 • 6-7 балалары бар жанұядан оқитын студенттерге - 20%;
 • 8 және одан көп балалары бар жанұядан оқитын студенттерге - 30%;

1.1.11 Кәсіби бағдар жұмысын орындауда белсенділік көрсеткен студенттерге:  

 • оқуға 1 талапкерді тартқандарға – 10%;
 • оқуға 2 талапкерді тартқандарға – 20%;
 • оқуға 3 талапкерді тартқандарға – 30%;
 • оқуға 4 талапкерді тартқандарға – 40%;
 • оқуға 5 талапкерді тартқандарға – 50%;
 • оқуға 6 және оданда көп талапкерді тартқандарға – 100%;

1.2. Ағымдағы оқу жылында кем дегенде бір емтиханнан «қанағаттанарлық» (D; D+; С-; С; С+) баға алған жағдайда, 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7 ; 1.1.8 тармақшалар негізінде төлемақы бойынша берілген   жеңілдіктер келесі оқу жылынан  бастап алынады.
1.3. Оқуын жалғастырып жатқандығы жөнінде факультет деканатының анықтамасын өткізген және ағымдағы оқу жылындағы барлық емтихандарды «өте жақсы»,  «жақсы» (А+; А; А-; В+; В; В-) бағаларына тапсырған студентке, 1.1.9 тармақшасы негізінде төлемақы бойынша берілген жеңілдік келесі оқу жылында да сақталады.
1.4. Жанұя құрамы туралы анықтаманы өткізген және ағымдағы оқу жылындағы барлық емтихандарды «өте жақсы», «жақсы» (А+; А; А-; В+; В; В-) бағаларына тапсырған студентке, 1.1.10 тармақша негізінде төлемақы бойынша берілген жеңілдік келесі оқу жылында да сақталады.
1.5. Емтихандарды белгіленген мерзімде себепсіз тапсырмаған немесе ішкі тәртіп ережесін бұзған студенттерден келесі оқу семестрінен бастап, төлемақы бойынша берілген жеңілдік алынады.
1.6. Студенттің таңдауы негізінде, төлемақы бойынша жеңілдік осы ереженің бір ғана тармақшасы бойынша беріледі.
1.7. Төлемақы бойынша жеңілдік алатын студенттер тізімі факультет деканының ұсынысы және студенттің өтініші негізінде университеттің Ғылыми кеңес мәжілісінде талқыланып, бекітіледі. Төлемақы бойынша берілетін жеңілдік жыл сайын ректордың бұйрығымен рәсімделеді.

 II. Университет грантын тағайындау
2.1. Ата-анасы жоқ немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге университет гранты тағайындалады.
2.2. Тестілеу нәтижесі бойынша жоғары балл (80 және одан жоғары) иегеріне университет гранты тағайындалады (топ толық болған жағдайда, әр мамандық бойынша бір студентке).
2.3. Халықаралық, республикалық пәндік олимпиадалар мен ғылыми           жобалардың, өнер байқаулары мен спорттық жарыстардың          жеңімпаздарына университет гранты тағайындалады.
2.4. Ағымдағы оқу жылында кем дегенде бір емтиханнан «қанағаттанарлық» (D; D+; С-; С; С+) баға алған жағдайда 2.1; 2.2; 2.3 тармақтары бойынша берілген университет гранты келесі оқу жылынан алынады.
2.5. Емтихандарды белгіленген мерзімде себепсіз тапсырмаған немесе ішкі тәртіп ережесін бұзған студенттерден келесі оқу семестрінен бастап, университет гранты алынады.
2.6. Университет гранты ТИГУ-дың қабылдау комиссиясына құжаттарын 1тамызға дейін тапсырған талапкерлерге беріледі.
2.7.Факультет деканының ұсынысы және студенттің өтініші негізінде университет грантынан үміткерлер тізімі университеттің Ғылыми кеңес мәжілісінде  талқыланып, бекітіледі. Университет  грантының тағайындалуы жыл сайын ректордың бұйрығымен рәсімделеді.
2.8. Университет гранты иегерлеріне шәкіртақы тағайындалмайды.
Қабылдау комиссиясының
 жауапты хатшысы                                                                                        Қ.Асабай

Магистратура мамандықтары

Магистратура мамандықтары:

1. Білім:
6М010300-Педагогика және психология
6М010900-Математика
6М011700-Қазақ тілі және әдебиеті
6М012000-Кәсіптік оқыту (сала бойынша)

2. Гуманитарлық ғылымдар:
6М020300-Тарих

3. Құқық:
6М030100-Құқықтану

4. Әлеуметтік ғылымдар,экономика және бизнес:
6М050600-Экономика
6М050900-Қаржы

5. Жаратылыстану ғылымдары:
6М060400-Физика

6. Техникалық ғылымдар және технологиялвр:
6М073200-Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Бакалавриат мамандықтары

Бакалавриат мамандықтары:

1. Білім:
5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
5В010300-Педагогика және психология
5В010400-Бастапқы әскери дайындық
5В010700-Бейнелеу өнері және сызу
5В010800-Дене шынықтыру және спорт
5В011400-Тарих
5В011600-География
5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті
5В011900-Шет тілі:екі шет тілі (ағылшын-қытай,ағылшын-корей)
5В012000-Кәсіптік оқыту

2. Гуманитарлық ғылымдар:
5В020500-Филология

3. Құқық:
5В030100-Құқықтану

4. Әлеуметтік ғылымдар,экономика және бизнес:
5В050600-Экономика
5В050800-Есеп және аудит
5В050900-Қаржы
5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару

5. Жаратылыстану ғылымдары:
5В060100-Математика
5В060200-Информатик
5В060400-Физика
5В060600-Химия
5В060700-Биология

6. Техникалық ғылымдар және технологиялвр:
5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық
қамтамасыз ету
5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

Талапкерге

Талапкер-2017

ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚУНИВЕРСИТЕТІ

Бакалавриат мамандықтары:

1. Білім:

5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

5В010300-Педагогика және психология

5В010400-Бастапқы әскери дайындық

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

5В011400-Тарих

5В011600-География

5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті

5В011900-Шет тілі:екі шет тілі (ағылшын-қытай,ағылшын-корей)

5В012000-Кәсіптік оқыту

2. Гуманитарлық ғылымдар:

5В020500-Филология

3. Құқық:

5В030100-Құқықтану

4. Әлеуметтік ғылымдар,экономика және бизнес:

5В050600-Экономика

5В050800-Есеп және аудит

5В050900-Қаржы

5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару

5. Жаратылыстану ғылымдары:

5В060100-Математика

5В060200-Информатик

5В060400-Физика

5В060600-Химия

5В060700-Биология

6. Техникалық ғылымдар және технологиялвр:

5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық

қамтамасыз ету

5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

7. Ауылшаруашылық ғылымдары

5B080100-Агрономия

5В080100-Өсімдік қорғау және карантин

8. Қызмет көрсету

5В090200-Туризм

9. Ветеринария

5В120200-Ветеринарлық санитария (маман, оқу мерзімі 5 жыл)

 

Магистратура мамандықтары:

1. Білім:

6М010300-Педагогика және психология

6М010900-Математика

6М011300-Биология

6М011700-Қазақ тілі және әдебиеті

6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі

6М012000-Кәсіптік оқыту (сала бойынша)

2. Гуманитарлық ғылымдар:

6М020300-Тарих

3. Құқық:

6М030100-Құқықтану

4. Әлеуметтік ғылымдар,экономика және бизнес:

6М050600-Экономика

6М050900-Қаржы

5. Жаратылыстану ғылымдары:

6М060400-Физика

6. Техникалық ғылымдар және технологиялвр:

6М073200-Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

 • ЖОО-ға түсуге ниетті талапкерлер үшін өтініштер қабылдау
 • 10 наурыз – 10 мамыр
 • ҰБТ өткізу мерзімі 20 маусым – 1 шілде
 • Шығармашылық мамандықтарға түсетін талапкерлерден өтініштер қабылдау 20 маусым – 7 шілде
 • Шығармашылық емтихандар қабылдау мерзімі 8 шілде – 13 шілде
 • Талапкерлерден кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініш қабылдау  1 маусым – 20 маусым
 • Кешенді тестілеуді өткізу уақыты 17 шілде – 23 шілде
 • Талапкерлерден қайта тестілеуге қатысу үшін өтініш қабылдау  1 тамыз – 8 тамыз
 • Қайта тестілеуді өткізу мерзімі 19 тамыз – 24 тамыз
 • Басқа шетел мемелекеттерінің ЖОО ауысатын студенттерден құжаттар қабылдау I-ағым 1-8 тамыз  II-ағым 5 қаңтар – 12 қаңтар
 • Тестілеуді өткізу мерзімі I-ағым 19-24 тамыз  II-ағым 20 – 24 қаңтар
 • Педагогикалық мамандықтарға түсетін талапкерлер үшін өтініштер қабылдау және арнайы емтихандар өткізу мерзімі 20 маусым – 18 тамыз

 

Кешенді тестілеуден өтуге қажетті құжаттар:

а) білімі туралы құжат (колледж бітіргендерге диплом қосымшасымен және аттестат немесе куәлік); б) 3х4 өлшеміндегі екі фотосурет; в) 086-У нысанындағы медициналық анықтама; г) жеке куәлік көшірмесі.

Білім грантының иегері болу конкурсына қатысуға қажетті құжаттар:

а) білімі туралы құжат; б) 3х4 өлшеміндегі екі фотосурет;           в) 086–У нысанындағы медициналық анықтама; г) жеке куәлік көшірмесі; д) мемлекеттік білім грантын алуға жеңілдік беретін құжат (I-II топтағы немесе бала кезінен мүгедектер, әке – шешесі жоқтар немесе олардың қамқорлығынсыз қалғандар үшін);          е) тестілеу нәтижесі бойынша берілген сертификат.

Күндізгі бөлімде оқитын студенттерге төлемақы бойынша келесі жеңілдіктер қарастырылған:

Университет гранты бөлінеді:

- ата – анасы жоқ немесе олардың қамқорлығынсыз қалған студенттерге;

- тестілеу нәтижесі бойынша ең жоғарғы балл иегеріне (әр мамандыққа);

- халықаралық немесе республикалық пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобалардың, өнер байқаулары мен спорттық жарыстардың жеңімпаздарына.

Төлемақы бойынша жеңілдіктер беріледі:

- ата – анасының біреуі қайтыс болған студенттерге;

- ата – анасының біреуі I – топтағы мүгедек студенттерге;

- I,II,IIIтоптағы немесе бала кезінен мүгедек студенттерге;

- Ауған соғысы ардагерлерінің, Семей полигоны мен Чернобыль атом стансасының зардабын жоюға қатысқандардың балаларына;

- бір отбасынан 2 және одан да көп студент оқыған жағдайда.

- көп балалы отбасынан шыққан студенттерге

 

Талапкер назарына: 1. Кәсіптік орта білім бойынша оқуға қабылдау кешенді тестілеу, ал жоғары білім негізінде сұхбаттасу арқылы жүргізіледі.

 

ТИГУ –заманауи білім кепілі!

 

Тараз инновациялық - гуманитарлық университетіне

ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР!

схема

Мекен жайымыз: Тараз қ.6 Желтоқсан к-сі 69 б. тел.: 54-11-27, факс: 51-83-12, www.tigu.kz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЛИЦ. №0064058

Мемлекеттік тіркеу туралы

куәлік №10485-1919-М-Е

 

Видеогалерея

Фотогалерея

Іздеу

Пайдалы сілтемелер