Биология мамандығы

    5В060700-"Биология" мамандығы бойынша бакалавриаттарды дайындау 2009 жылдан бастап мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. 5В060700-"Биология" мамандығында  білімгерлерді дайындау бойынша білім беру бағдарламасы күндізгі бөлімде 4 жыл, сырттай бөлімде колледжден кейін 3 жыл, жоо кейін 2 жыл.
    5В060700-"Биология" мамандығын бітірушілерге академиялық жаратылыстану  бакалавр дәрежесі беріледі. Жаратылыстану бакалавры мамандығы бойынша бітіруші түлектер түрлі деңгейдегі кәсіби қызметінің ұйымдық биологиялық жүйелерінде, биологиялық, биомедициналық,  қоршаған ортаны қорғау технологиялары, биологиялық сараптамалар орталығында қызмет жасай алады.
    Оқу процесінде  қазіргі заманғы техника және технология процесстері кеңінен қолданылады. Дипломдық жұмыстар 100% -ке компьютерлік техника және қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдер нәтижесін қолдана отырып орындалады.
    Арнайы кафедра қажетті материалдық-техникалық базамен және қазіргі заманғы ЭЕМ құралдармен жабдықталған.
5В060700- «Биология» бағыты бойынша дайындауда БББ миссиясы: корпоративтік мәдениеті және ғылыми зерттеушілігі дамыған, инновациялық технологияларды кеңінен қолдану есебінен, білім беру дайындығын қамтамасыз ететін креативті және бәсекеге қабілетті биолог мамандарды еңбек нарығына ендіру болып табылады.
5В060700- «Биология» мамандығының БББ сапаны қамтамасыз ету саясаты: биологиядағы ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдана алатын, биологиялық әр түрлілікті сақтау жөніндегі жедел жұмыстарын, қоғамның және табиғаттың даму заңдылықтары негізін білетін, ғылыми-гуманистік көзқарасты, өз мамандығының тұлғалық және әлеуметтік мәнін түсінетін, білікті биолог маман дайындау.
5В060700- «Биология» БББ мақсаты: дайындау бағыты бойынша МЖМБС талаптарына сәйкес кәсіби құзыретті және (жалпы ғылыми, әлеуметтік-тұлғалық, аспаптық) әмбебап жалпы мәдениетті, сондай-ақ студенттердің жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру.
5В060700- «Биология» БББ академиялық құндылығы болып, білім беруде бәсекеге қабілетті мамандар даярлау, еңбек нарығында кеңінен қолдана алу есебінен базасы ретінде Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Қостөбе ауылында орналасқан ТИГУ жанынан агробиологиялық ғылыми-зерттеу институты құрылған. Осылайша, аграрлық салада және биологияның ғылыми зерттеулер саласында, тәжірибеге бағытталған сабақтарды жүргізуге арналған жеке база құрылған.
ҒЗИ 2 га оқу - тәжірибе учаскесі келесі құрылымдарды құрайды:
- көкөніс өсімдіктерінің бөлімі;
- жеміс өсімдіктерінің бөлімі;
- гүлді-сәндік өсімдіктер бөлімі;
- коллекциялық бөлімі;
- дендрологиялық учаскесі;
- қорғалған топырақ учаскесі;
- ғылыми-зерттеу жұмыстары учаскесі;
- көгалдар, гүлзарлар және жасыл екпелер.
Оқу-тәжірибе учаскесі - бұл биология зертханасы, сондай-ақ ашық аспан астында өткізілетін және ауыл шаруашылығы еңбектен практикалық сабақтар, үйірме жұмысы жас натуралистер және басқа сабақтан тыс жұмыстар жүргізіледі.
Сынақ учаскелерінің жұмысын ұйымдастыру мақсаты берілген тақырып бойынша биологиялық білімді тереңдету, табиғатқа қызығушылықтарын арттыру, натуралистік жұмыс жүргізу, өсімдіктерді өсіру және отырғызу технологиясын зерттеу, ауыл шаруашылық еңбекке қатыстыру, сондай-ақ экологиялық тәрбие беру.
    Білім беру әзірлеуге деген жұмыс берушілердің қызығушылықтарын  ескеру мақсатында модульды білім беру бағдарламасын қалыптастыруға практикалық жұмысшылар, әлеуетті жұмыс берушілер, практика базаларының жетекшілері де белсенді қатысады, мәселен, «Болашақ» Тараз колледжінің директоры П.А.Асқаров, С.Сейфуллин атындағы мектеп директоры Г.К.Умирбекова, Тараз қаласы №13 орта мектебінің директоры Ж.Амирова,  бұған қоса, «Қазақстан Республикасы ұлттық министрлігі Жамбыл облысы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің тұтынушылар құқығын қорғау департаменті Тараз қалалық басқармасы» басшысы Н.Т. Сабденалиеваның ұсынысы мен келісімі бойынша «Вирусология негіздері», «Патогенді микроағзалар биологиясы», «Санитарлық микробиология», «Жалпы  гигиена мен эпидемиология», сонымен қатар, Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстарды қорғау мен реттеу жөніндегі басқармасының бастығы С.М.Қойбақовтың келісімімен «Өсімдіктер экологиясы», «Орнитология», «Орман құстары мен аңдарының биологиясы», «Дендрология», «Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтары», «Ихтиология»,  «Гидробиология», «Орман шаруашылығы» секілді пәндер модульді білім беру бағдарламасына енгізілген.

 XI Республикалық студенттік пән ІІ кезең олимпиадасы!

biologia1        biologia2

biologia3        biologia4

 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

Ф.И.О. Название курса Место прохождения Год прохож-дения
1 2 3 4 5
1 Сейтбаев Қ.Ж.. -Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі «Иниституционалдық және мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы» г. Тараз

5-6.01.2016 ж.

2 Сейтбаев Қ.Ж.. --Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. «Организация коучинговой и менторинговой практики в контексте обновления содержания образования» г. Тараз

26.02.2016 ж.

3 Сейтбаев Қ.Ж... -Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. Оқытудың білімдік нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша мұғалімнің кәсіби құзыреттңлңктерін дамыту (биология пәні). г. Тараз

04.04.2017 ж.

4 Сейтбаев Қ.Ж.. -Российская Федерация «Санкт-Петербургский государственный университет». «Методы просвечивающей электронной микроскопии для изучения ультраструктуры биологических обьектов» Российская Федерация «Санкт-Петербургский государственный университет». 07.08.2017-16.08.2017 гг.
5 Сейтбаев Қ.Ж.. - Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский иниститут селекции и семеноводства овощных культур. «Биохимические методы анализа содержания биологически активных соединений в овощных и лекарственных растений» Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное научное учреждение. г.Москва

09.06.2017-23.06.2017 гг.

6 Сейтбаев Қ.Ж.. -Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық өсімдіктер карантині орталығы» мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасында өсімдіктер карантинін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі бойынша «Өсімдіктер карантині» бағдарламасы бойынша семинар г. Тараз

22-26 қазан 2018 ж.

7 Бектурганов Б.

Свидетельство об аккредитации для приниятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета Р.К.,

г. Астана. 28.декабр 2012.
8 Бектурганов Б. МОН Республики Казахстан, Сертификат «Независимое Казахстанское Агенство по обеспчению качества в образовании» Сертификат «Атамекен НПП РК», 2016 г. г. Астана 5-6.01.2016г.,
9 Бектурганов Б.

Сертификат «Учебный центр Эрудит Астана»,

Сертификат «ОЦ Финанс- Астана», 21.04.2017 г.,
10 Молдахметов М

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Новая система гидрологических расчетов. Определение основных расчетных гидрологических характеристик СП 101-33-2003

(Российский Государственный Гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург, Россия). май 2017 г

Резюме профессорско-преподавательского состава

1. Ф.И.О: Сейтбаев Куандык Жумабаевич

2Образование:высшее 1980-1985 гг. Ташкентский сельскохозяйственных иниститут. По специальности ученого агронома.

2006-2008 гг. Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссави. По специальности - Биология

Ученая степень:кандидат сельскохозяйственных наук, и.о.доцент, профессор РАЕ

Профессиональные квалификации:ученый агроном, биология

3.Опыт работы:

Академический: 32 года

Работа в данной организации: 18 лет

Должность и место работы в данной организации: зав.кафедрой «Биология, с/х специалностей, география и туризм»

Перечень преподаваемых дисциплин: Биоресуры Казахстана, Таксидермия, Клеточная биология, Эволюционный ученый. Микробиология. Теоретическая биология, Эволюционная биология

Занятость (полный/неполный рабочий день): полный рабочий день

Должность и место работы в организации: В 1985 г. окончил Ташкентский сельскохозяйственный иниститут по специальности «Агрономия». В 1990 г. окончил аспирантуру ВНИИССОК г. Москва и 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка эффективных способов формирования плодов и семян тыквенных культур в аридных условиях Узбекстана».  

         Научную деятельность начал в 1991 году младшим научным сотрудником в филале Узбекского научно-исследовательского института садоводства, виногорадарства и виноделия им. Академика Р.Р.Шредера. С 1992-2002 годы работал мл.научн. сотрудником, научн. Сотру

дником, старшим научн.сотрудником и директор филиала

4. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация(по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).

1.Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі «Иниституционалдық және мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы» 5-6.01.2016 ж.

2.Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. «Организация коучинговой и менторинговой практики в контексте обновления содержания образования» 26.02.2016 ж.

3.Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы. Оқытудың білімдік нәтижелеріне жету сапасын бағалау бойынша мұғалімнің кәсіби құзыреттңлңктерін дамыту (биология пәні). 04.04.2017 ж.

4.Российская Федерация «Санкт-Петербургский государственный университет». «Методы просвечивающей электронной микроскопии для изучения ультраструктуры биологических обьектов» 07.08.2017-16.08.2017 гг.

5. Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский иниститут селекции и семеноводства овощных культур. «Биохимические методы анализа содержания биологически активных соединений в овощных и лекарственных растений» 09.06.2017-23.06.2017 гг.

6Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық өсімдіктер карантині орталығы» мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасында өсімдіктер карантинін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі бойынша «Өсімдіктер карантині» бағдарламасы бойынша семинар22-26 қазан 2018 ж.

5. Членство в профессиональных организациях:

6. Награды и премии:

1.Тараз қаласы мерекесіне орай «Ұлағатты ұстаз» номинациясымен марапатталған. Тараз қаласы әкімдігі. 2014 ж.

2.Университетіміздің оқу, оқу-әдістемелік, ғылым және тәрбие саласындағы елеулі еңбектері мен қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшін «Отан қорғаушы күні» мерекесімен марапатталды. 2015 ж.

3.Серебрянная медаль имени А. Байтурсынова Ассоциации вузов РК за многолетний плодотворный труд в написании учебников, учебных пособий, получивших признание среди вузовской общественности (2016 г.);

4.Обладатель Лучший преподаватель ВУЗа МОН РК (2016 г.).

7. Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения): -эксперт в области сельского хозяйства

8. Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации(по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).

9.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минстрлігінің «ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ». 2016 ж.

10. Халық аралық кітап көрмесінде «Жүзімшаруашылығы» оқулығы алтын медалмен марапатталған. Франция. Париж. 2015

Публикации и презентации: База Scopus инфак-фактор- 0,220.

1.Influence of training ofcognitive hracnical of students on efficiency of professional training in the process of educatfield practice on biology. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA.VoI. 15 N.30. 2018. Porto Aiegre. RS. BrasiI. 322-329 (инфак-фактор. СКОПУС).Seitbayev K.Zh. Hinysherova, G. B. Yessimov, B. K.

Международная конференция:

1.Структурная схема производства талкана из сорго.Материали за XI международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие - 2015». Том.14. Екология, география и геология, селско стопанство. София «Бял ГРАД-БГ» ООД - 2015.с. 69-71.17-25 қаңтар, 2015ж.

2.Жамбыл облысы «ҚАШҚАН ТЕҢІЗ» көлінде тіршілік ететін артемия салина шаяншаларының (Artemia sp) биологиялық ерекшеліктері. MATERIALSof the international scientific-practical conference. "INNOVATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGYIN THE ERA OF GLOBALIZATION"10-17 January 2014. (Bogmallo Beach Resort, Goa, India) Volume III 161-167

3.Ecological influence of the remains of phosphorus on the lake Bilikul.XXI ғасырдағы Евразия кеңістігіндегі білім мен ғылымның сабақтастығы, даму переспективалары атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Тараз, Қазақстан, 18-19 қазан, 2018 жыл 2 том. 51-56 б

4.Жамбыл облысы жергілікті маңызы бар су айдындарында таралған медициналық сүліктің экологиясы және аулау ерекшеліктері.Materiais of the II International scientific-proctical conference «Quality management: search and solutions» November 23-25. 2016. Shanghai.China. VolumeII. Shanghai,2016, 160-166 б

1.РИНЦ инфак фактор-1,387

1.Биологизированные севообороты и их продуктивность на орошаемых землях юга Казахстана

Научное обозрение. Реферативный журнал. 2018. №1,С.68-76

2.Переспективы внедрения в культуру и использования нетрадиционных видов галофитов и солеустойчивых культур из Узбекстана в условиях аридной зоны Жамбылской области.Новые и нетрадиционные растения и переспективы их использования Материалы. XII международного симпозиума 19-23 июня 2017 года Пущино. Москва 247-251 с

Казахстанский журнал ВАК:

1.Бұршақ тұқымдастарының туыстық және түрлік анықтағыш кілттері.ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Экология сериясы. № 1/1(40) 2014. 393-398 бет.

2.Шу, Аса, Талас су айдындарының биоэкологиясын және табиғи мүмкіндіктерін зерттеу және оның нәтижелерін шаруашылықта қолдану.Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті. ІЗДЕНІСТЕР, НӘТИЖЕЛЕР. 2017. №3 239-253 б

3.Жамбыл облысының шөл және шөлейт аймақтарының тұзды топырақтарында интродукция жүргізу үшін ақ жүгерінің сорттарын сынау.Л.Н.Гумилов атындағы Еуразия Ұлттық университеті ХАБАРШЫСЫ. 1 бөлім. 2017. №4 (119) 420-427 б

4.Жамбыл облысының шағын суайдындарында тіршілік ететін сүліктердің (Hirudinea) су экологиясын бағалаудағы маңызы.Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті. ІЗДЕНІСТЕР, НӘТИЖЕЛЕР. 2018. №1 (77). 246-250 б.

5.Құмай дақылының биологиялық ерекшеліктері және одан жасалған сусындардың құндылығы.Қазақ Ұлттық медицина университетінің Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. 2017. № 2. -272-275 б.

Учебники и учебные пособия:

1.«Жүзім шараушылығы» Оқулық. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы Алматы, 2014 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен. Б.550,

2.«Қорғаулы топырақ құрылыстарында көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы» оқулық. Сейтбаев Қ.Ж., Абдибеков Б.Т. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы Алматы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен. 2015. Б.447

3.Биология мамандығының студенттеріне омыртқалылар зоологиясы пәнінен жазғы оқу-далалық практикасына арналған әдістемелік құрал (оқу әдістемелік құрал). Тараз, Қарақан баспаханасы. 2017 ж.

4. Клетка биологиясы (оқу құралы). Тараз, Қарақан баспаханасы. 2018 ж.

5. Тоған шаруашылығы (оқу құралы). «Эверо» баспаханасы Алматы. 2018 ж.

6.Қолданбалы биология және топырақтану негіздері пәнінен практикум (Оқу-әдістемелік құралы). «Эверо» баспаханасы Алматы. 2018 ж.

Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках.

1.Разработка проекта технического-экономического обоснования по созданию государственного природного заказника Умбет (2-этап). Договор № 89. 15 апреля 2014 г.

2. Проведение биолого-экономического обследования, паспортизации не закрепленных, замороопасных рыбохозяйственных водоемов резервного фонда. Договор № 113. 18 апреля 2014 г.

3. «Проведение биолого-экономического обследования, паспортизации незакрепленных, замороопасных рыбохозяйственных водоемов резервного фонда и по отнесению рыбохозяйственных водоемов к водоемам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно- товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства на территории Жамбылской области» 2018.

4.Договор 127ЦК. По оказанию экспертных услуг по направлению «Овощные культуры и картофель»

5.Исследование биоэкологии и природных возможностей в бассейнах трансграничных рек (Казахстан-Киргизия) и использования их результатов в хозяйствах. Договор 25 от 15.09.2016 г.

6.Географические основы оценки водных биоресурсов пойменных озер в бассейне р.Шу (на примере озера Киши Камкалы) Договор 11 от 01.04.2018

7. патент-1 «Соргадан талқан дайындау технологиясы».2015 г.

9 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые неотмечены в списке резюме.

Научные школы и исследования по профилюобразовательных программ

Наименование научно-исследовательских тем и проектов Исполнители (кафедра, Ф.И.О. участников) Сроки реализации

Источники финансирования,

сумма договора

Грантовые проекты
1 «Проведение биолого-экономического обследования, паспортизации незакрепленных, замороопасных рыбохозяйственных водоемов резервного фонда и по отнесению рыбохозяйственных водоемов к водоемам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно- товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства на территории Жамбылской области» Сейтбаев Қ 2018

400,00

2 По оказанию экспертных услуг по направлению «Овощные культуры и картофель» Договор 127ЦК. Сейтбаев Қ.Ж 2018 1310,0
3. Проведение биолого-экономического обследования паспортизация не закрепленных замороопасных рыбохозяйственных водоемов резервного фонда. От 18.04. 2014 г. Договор 113

Бектурганов Б.Б.

Сейтбаев Қ.Ж.

2014 1099,0
4. Разработка проекта технического-экономического обоснования по созданию государственного природного заказника Умбет. 15.04.2014 г.

Бектурганов Б.Б.

Сейтбаев Қ.Ж.

2014 57450,0
3.        
Хоздоговорные проекты
1. Географические основы оценки водных биоресурсов пойменных озер в бассейне р.Шу (на примере озера Киши Камкалы) 08.04.2018 Договор №11

Молдахметов М.

Сейтбаев Қ.Ж.

2018 900,0
2 Исследование биоэкологии и природных возможностей в бассейнах трансграничных рек (Казахстан-Киргизия) и использования их результатов в хозяйствах Сейтбаев Қ.Ж. 2016 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

 

ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 ser8 ser9 ser10 ser11 ser12 ser13 ser14   ser15 ser16 ser17 ser18                                       ser19        ser20     

    Сертификаты Преподователей

    Сертификаты Студентов