Кафедра меңгерушісі

DSC 1777

КАФЕДРА МЕҢГЕРУШІСІ – П.Ғ.Д., ПРОФЕССОР САРЫБЕКОВА ЖАНАТ ТУЛЕНОВНА

         

Білімі:  Окт. Рев. 50 жылдығы Жамбыл педагогикалық институты, мамандығы математика  (1975-1979 г.)

           Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент №0000762 , 25.09.2008 ж 
13.00.01 - жалпы педагогика, педагогика және тарих, этнопедагогика - педагогика ғылымдарының докторы 2010 ж.

        Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сарыбекова Ж.Т. 2010 жылы 30 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен (№6 хаттама) «Қазақ халық педагогикасындағы қыздарды тәрбиелеу» докторлық диссертациясын қорғады, Кандидаттық диссертациясына  Ж.Т. Сарыбекова «Қазақ халқының педагогикасы арқылы қыздарды тәрбиелеуге болашақ мұғалімдерді даярлау» тақырыбында дәріс жүргізді.

           Дәріс оқитын пәндері: «Этнопедагогика», «Педагогиканы оқытудың медиатекасы», «Отбасылық  қарым – қатынас психологиясы»

        Академиялық тәжірибесі: 2014ж. бастап Тараз инновациялық – гуманитарлық университетінің  «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі.

          Кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер / сертификаттар немесе күндізгі немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер).

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің біліктілікті арттыру институтында 2011 жылдың 10 желтоқсанында 36 сағат көлемінде «Әлеуметтік педагогиканың кәсіби дамуы» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы; 2012 жылдың 27 наурызында «Заманауи мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастырудың инновациялық жолдары»  атты республикалық семинарға қатысқандығы туралы анықтама; 2013 жылдың 25 наурызынан 2 сәуіріне дейін «Білім беру жүйесіндегі заманауи практикалық психология» біліктілікті арттыру сертификаты. (72 академиялық сағат); «Қазақстандық білімнің жаңа педагогикасы ғалымдары» тарифтері: инновацияларды трансформациялау» халықаралық ғылыми конференциясына қатысқаны туралы сертификат, Астана қ., 18-19 сәуір 2013 ж.; «Мұғалімнің мансабы: кәсібилік және көшбасшылық» атты 13-ші Ұлттық конференциясына қатысу сертификаты: Тараз, 3-4 шілде, 2013; 2013 жылдың 14-16 тамызы аралығында «Сапа менеджменті арқылы орта білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру» тақырыбында біліктілікті арттыру туралы сертификат; «Қазақстанда білім беру жүйесіндегі «акмеология» саласының маңыздылығы және оның тұлға дамуына психолдогиялық әсері» тақырыбында мемлекеттік семинарында біліктілікті арттыру сертификаты 28.02.02.03. (18 академиялық сағат); «XXI ғасырдағы заманауи ғылымның өзекті мәселелері» атты IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу туралы сертификаты, Махачкала, 30 сәуір, 2014 ж.; «Қазақстандағы этнопсихология және этнопедагогика ғылымдарының жай-күйі, күнгейі мен көлеңкесі» ғылыми семинар-кеңесіне қатысу сертификаты, Алматы қ. 26.09.2014; «Клиникалық және психологиялық араласу және диагностика әдістері» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курсынан өту туралы сертификаты, Алматы қ., қазан 2014ж.; Сertificate East China University of Political Science and Law certifies has participated in Internatoinal Conference on Frontiers of Educational Technologies, held between March 2-3 rd, 2015 in Shanghai,China as a delegate; «Гуманитарлық, экономикалық және техникалық ғылымдардың қазіргі заман аспектілері» халықаралық мемлекеттердің қатысуымен XIV Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференцияға қатысқандығын растайтын сертификат. Теория және практика. 2015 жылғы 23-24 сәуірде Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына арналған.; Новосибирск қаласы: «Қазіргі жаңа психологияның методологиялық, теориялық және практикалық конгрестер мысалында» 3.04-5.04.2015 Тараз, ТарМУ; 2015 жылы 13 шілдеде Лейпциг қаласында «Әлемдік ғылымдағы гендерлік зерттеулер теориясы мен практикасы» тақырыбында біліктілікті жоғарылату курсынан өту туралы сертификат. Жыл сайын Сарыбекова шетелдік конференциялар мен семинарларға қатысу арқылы білім деңгейін көтереді (Швейцария, Қытай, Германия, Жапония және т.б.)

      Марапаттар мен жүлделер: Ең үздік оқытушы 2008 ж., ең үздік оқытушы 2014 ж.,  «Ы.Алтынсарин» төс белгісімен марапатталды. 01. 10.2015 №574, М.Х. Дулати атындағы медаль. «Ғылым мен білімнің үздік жетістіктері және университеттің дамуына қосқан орасан зор үлесі» 12/14 / 2015г. 2014-2015 оқу жылында «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, 2017 жылы Ж.Т. Сарыбекова Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтың Құрмет грамотасымен марапатталды.; Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төс белгісі 1.11.2018 ж.; Облысқа сіңірген еңбегі үшін төс белгісі 10.12.2018 ж.;

          Ж.Т. Сарыбекова «Ақ жарық» республикалық ғылыми журналының редакциялық кеңесінің мүшесі, Сәтпаев атындағы мемлекеттік стипендияларды тағайындау бойынша сарапшылар тобының мүшесі, Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарина, Кул-тегин, Д.-атаева, М.О.Әуезов ғылым саласындағы, Жамбыл облыстық мұғалімдердің біліктілігін арттыру институтының «Өрлеу» қыздарға арналған мектептердің мұғалімдеріне дәріс оқыды.
         Мақалалар мен презентациялар:«Әлеуметик белсеңділікті құттықтайтын компоненттері» Қазақ білім академиясының Баяндамалары № 1, 2015 ISSN 2305-7831
«Гендерлік саясатқа байланысы қазақ халқының дәстүрлі құндылықтар жүйесі» Қазақ білім академиясының баяндамалары № 2, 2015 ISSN 2305-7831; «Оқушыларды ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеудің құрылымдық-мазмұндық моделі» ТИГУ ЖАРШЫСЫ №1/19 қаңтар - ақпан 2015ж. ; «Болашақ мамандар бойынша адамилық қасиетті қалыптасу мәселесі» ХІ MEZINARODNIVEDECKO-PRAKTICKAKONFERENCE «Dnyvedy -2015» Прага 27.03.15-05.04.2015«Қазақстандық патриотизм ұлтаралық татулық «мәңгілік ел» түпқазушы» Тараз қаласы; М.Х.Дулати атындағы ТарГУ мемлекеттік университеті, «Мыңжылдықтың қиылысындағы қазақ хандығы: тарихи мұра және қазіргі заман» халықаралық тарихи-археологиялық конференциясының материалдары, 2015 ж. 18-19 мамыр; Болашақ мамандардың сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруға даярлығын қалыптастыру Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары «Жас галым-2015» 28-29 апреля 2015 ТарГПИ; Ұлттық ойындардың негізінде мектеп оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеу жолдары «Жас Ғалым-2015» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 28-29 сәуір, 2015 ТаргПИ Ғылыми немесе эксперименталды дамуда жаңа кәсіби, даму, авторлық немесе бірлескен авторлықты қысқаша санау. «Отбасындағы қақтығыстардың жасөспірімдер психологиясына  әсері» «Ұлы Дала өркениеті» атты Халықаралық Конгрес» материалдары  ТИГУ, Тараз қ.  19-21мамыр 2017 ж.;  «Студент-  жастарды   отбасылық өмірге психологиялық дайындауда ұлттық құндылықтардың орны» «Ұлы Дала өркениеті» атты Халықаралық Конгрес» материалдары  ТИГУ, Тараз қ.  19-21мамыр 2017 ж.; «Дарынды балалардың айрықша ерекшеліктері» «Ұлы Дала өркениеті» атты Халықаралық Конгрес» материалдары  ТИГУ, Тараз қ.  19-21мамыр 2017 ж. ; «Қазіргі жасөспірімдер үшін интернеттің маңыздылығы» «Ұлы Дала өркениеті» атты Халықаралық Конгрес» материалдары  ТИГУ, Тараз қ.  19-21мамыр 2017 ж.;  «Қазақстанда гендерлік тәрбие беру мәселесі»  ЖаҺандану заманындағы жаратылыстану және  техникалық ғылым» атты  республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары  ТИГУ, Тараз қ.  11 қазан, 2017 ж.; «Ұйымдастыру шаралары арқылы саналы мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру» , «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан -2050»» атты  республикалық ғылыми конференция  Кар ГУ Караганда 2017 ж.;  «Жеткіншектердің эмоциялық қобалжу  деңгейін анықтау», «Ғылым және білім: ізденіс, міндеттер, болашақ» атты ІІ республикалық ғылыми-практикалық конф. Материалдары  Тар МУ, Тараз қ.  2017ж.; Бастауыш сынып оқушыларының оқу техникасында сөздердің мағынасын ұғыну ерекшеліктері, Республикалық ғылым- тәжірибелік конференция Елбасы Н.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»  12.04.2018ж.; «Қазақ халқының салт-дәстүрлеріндегі ырым-тыйымдардың қыз бала тәрбиесінде қолданылуы», ТИГУ жаршысы №2,3, 2017 ж.; «Отбасы құндылықтары арқылы қыздарды тәрбиелеудің әдістері», ТИГУ жаршысы №2,3, 2017 ж.; «Педагог мамандардың құзіреттіліктерін қалыптастырудың деңгейлері», ТИГУ жаршысы №2,3, 2017 ж. ; «Білімгерлердің кәсіби бағыттылығының қалыптасуына әсер ететін факторлар»,  «ТИГУ Жаршысы», Тараз, №2 (33)  2018г., с.133-138

Монография:Features of the dual system of education  in higher institutions:experience of  Kazakhstan and Germany, Russia ISBN 978-3-7450-7610-3 МОНРК ТарГПИ  24.04.2017 ж., Change of ethnic predictions in the process of formation and development of cognitive activity of students «Білім» Тараз, 30.09.2018 ж.

Оқу құралдары: «Қазақ қызының психологиясы», «Қыздар тәрбиесін ұйымдастыру», «Қыздар тәрбиелеудің дәстүрлі әдістері», «Қазақ халқының дәстүрлі тәрбие түрлері арқылы қыздарды тәрбиелеу», «Қазақ ойшылдардың еңбектеріндегі қыздар тәрбиесі», «Қыз ғұмыр», «Бүгінгі патриоттық тәрбиенің көкейкесті мәселелері», «Болашақ  мамандарды қыз тәрбиесін  үйымдастыруға даярлау  әдістері»,  «Концепция воспитания девочек посредством традиционных форм воспитания казахского народа», «Concept of girls upbringing through traditional forms of the Kazakh peoples  upbringing»;  «Педагогика в схемах и таблицах», типография ТИГУ 2017.

ИМПАКТ-ФАКТОР:«Investigation of the features of ethnic consciousness Kazakh children of orphanages »Иокохама, Япония, конгресс психологов, 2017 г.; «Investigation of subgiectiveriskassessmentinminerswork» Иокохама, Япония, конгресс психологов, 2017 г.; «Relationship as a factor of arranging the cooperation» Иокохама, Япония, конгресс психологов, 2017 г.;

             Ж.Т. Сарыбекованың 110-нан астам ғылыми мақалалары, 3 монографиясы, 35 ғылыми және оқу-әдістемелік құралдары бар және қазіргі уақытта болашақ ұрпақты тәрбиелеуге үлес қосуда. білім берудің өзекті мәселелеріне арналған облыстық теледидар бағдарламаларына қатысады,