Кафедра

 «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ МАМАНДЫҚТАР» КАФЕДРАСЫ

КАФЕДРА ТАРИХЫ:
1.09.2017 ж. «Математика», «Физика» және «Химия» мамандықтарының бірігуімен «Жаратылыстану мамандықтар» кафедрасы болып қайта құрылды. Кафедрада «6В05401 Математика», «6В05302 – Физика», «6В05301 –Химия» мамандықтары бойынша бакалаврларды және «7М01501-Математика», «7М05301-Физика» мамандықтары байынша магистрлерді дайындайды.
Қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін білім деңгейін қамтамасыз етеді:
6В05401 – «Математика» білім бағдарламасы бойынша
- жаратылыстану ғылымдары, техника, экономика саласындағы процестер мен құбылыстардың математикалық модельдерін әзірлеу;
- бағдарламалық кешендер құру; 
- білім беру жүйесінде оқыту; 
- математиканы пайдаланумен байланысты салалардағы ғылыми-зерттеу жұмыстары;
- жаратылыстану ғылымдарының есептерін шешу үшін математикалық модельдер мен бағдарламалық кешендерді әзірлеу; 
- экономика мәселелерін шешу үшін математикалық модельдер мен бағдарламалық кешендерді әзірлеу; 
-ғылыми-техникалық есептерді шешу үшін математикалық модельдер мен бағдарламалық кешендерді әзірлеу; 
- теориялық және қолданбалы математика есептерін қою және шешу.
Бітірушінің кәсіби қызмет саласы: математика, математика және қолданбалы математика, математика және жүйелік бағдарламалау, математикалық және компьютерлік модельдеу, экономикадағы математика, актуарлық математика болып табылады.
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері: ғылыми – зерттеу ұйымдары, білім беру ұйымдары, банк саласы, сақтандыру компаниялары, қаржы құрылымдары болып табылады.
Бітірушінің кәсіби қызметінің пәндері: жаратылыстану ғылымдарында, техникада, экономикада математикалық модельдерді теориялық өңдеу; есептеу үрдісінің тәжірибелік эксперименттері; компьютерлік және есептеу технологиясы; желілік технология; математикалық экономика; актуарлық математика.
Бітірушінің кәсіби қызмет түрлері: ғылыми-зерттеу; жобалау; ұйымдастыру–технологиялық және өндірістік-басқару; эксперименттік; білім беру; болжамдық; математикалық-экономикалық; математикалық-актуарлық.
6В05301 – «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша 
- ойлау дербестігін, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу қабілетін дамыту;
- білім алушылардың жеке-тұлғалық ерекшеліктерін ескеретін жағдайларды қамтамасыз ету;
- деңгейлік бағдарламаларды оқу үдерісіне кеңінен енгізу арқылы білім беру үдерісінде шығармашылық атмосфераны құру;
- білім алушылардың оқу процесіне позитивті уәждемесін қалыптастыру.
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері: аналитикалық, экологиялық, кедендік, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификациялық қызметтердің өндірістік зертханалары; химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтикалық бейіндегі ғылыми-зерттеу ұйымдары (институттар, зертханалар), жалпы орта білім беретін мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім бөлімдері болып табылады.
Бітірушінің кәсіби қызмет пәндері болып табылады: химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, химия–технологиялық процестерді жүргізуде бейорганикалық, органикалық, физикалық, аналитикалық химияның заңдылықтарын қолдана білу, әртүрлі химиялық өндіріс орындарының қоршаған ортаға әсерін зерттеу.
Кәсіби қызмет түрлері
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
– өндірістік-басқарушылық;
6В05302 – «Физика» білім беру бағдарламасы бойынша
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты: білім беру, тәрбие процестері мен ҒЗЖ құзыреттілік тәсілін енгізу негізінде өзін-өзі дамытатын және өзін-өзі жүзеге асыратын тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін білім беру ортасын құру.
- Өз бетінше ойлау қабілетін, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу қабілетін дамыту;
- Студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеретін жағдайларды қамтамасыз ету;
- Оқу процесінде деңгейлік бағдарламаларды кеңінен енгізу арқылы оқу процесінде шығармашылық атмосфера қалыптастыру
- Оқушылардың оқу іс-әрекетіне деген оң уәжін қалыптастыру.
-Бітірушілердің кәсіби қызмет саласы: эксперименттік, теориялық және қолданбалы физика, сонымен қатар табиғи және техникалық ғылымдар саласына байланысты; білім беру саласы, оның ішінде педагогика, орта мектептерде физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
- Бітірушінің кәсіби қызметінің нысандары: ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, жобалық және инженерлік бюролар мен фирмалар; мемлекеттік білім беру ұйымдары мен білім беру кәсіпорындары, сондай-ақ үкіметтік емес білім беру ұйымдары.
- Бітірушінің кәсіби қызметінің пәндері: физикалық құбылыстар мен процестер (техникалық және энергетикалық құрылғыларды модельдеу; аэроғарыштық және вакуумдық жабдық; лазерлік, химиялық, мұнай-газ және мұнай өңдеу технологиялары және т.б.); материалдар мен табиғи заттар; аспаптар, механизмдер мен жабдықтар; білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік құжаттамасы; өндірістік-басқару және жобалық құжаттама.
- 6B05302 - Физика білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:
- зерттеу;
- педагогикалық;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- жобалық және технологиялық;
Кафедраның ғылыми бағыты:
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі бағыттарда жүргізіледі:
- Шекті өлшемді денелердегі стационар емес үрдістердің өту ерекшеліктері;
- Стационарлы сүзілетін ағындарға кері есептердің қойылымы және шешімдері;
- Радиациялық және терморадиациялық процесстерді зерттеу;
- Түсті және сирек кездесетін металдарды радиациялық технологиялық әдіспен өңдеу;
- Тау-кен өндірісіндегі экологияның кейбір мәселелерін математикалық модельдеу әдісімен шешу;
- Экстракциялық фосфор қышқылын тазалау технологиясын жетілдіру және адсорбенттердің тиімді түрлерін таңдауды ғылыми негіздеу.

ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯ, ЖӘНЕ ТАРИХ КАФЕДРАСЫ

ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯ, ЖӘНЕ ТАРИХ КАФЕДРАСЫ

Тарихы

«БІЛІМ» ФАКУЛЬТЕТІ 

Bilim

«Білім» факультеті 2014-2015 оқу жылының 1-қыркүйегінде құрылған. Факультет білім және гуманитарлық ғылымдар бағытында мамандар даярлайды. Факультет деканы: Құрманбекова Айгүл Сауқымбекқызы - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

            Факультеттің ПОҚ-лар құрамы

Факультетте 70-ке жуық ПОҚ қызмет етеді, оның ішінде 7 ғылым докторы, профессор, 20-дан аса ғылым кандидаты, доценттер бар. Сонымен қатар осы оқытушылар құрамында Республикамызға белгілі ғалымдарымыз еңбек етеді, атап айтқанда «ҚР білім беру ісінің үздігі», «ҚР үздік оқытушысы» Ж.Т.Сарыбекова, «ҚР үздік оқытушысы» А.О. Карибаева, В.А. Ким, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы С.А.Абдикеримов, Ұлттық Білім академиясының академигі, «Ы.Алтынсарин» төсбелгісінің және Мемлекеттік сыйлықтың иегері Қ.Бөлеев, Жамбыл облысы бойынша суретшілер одағының басшысы А.Сихаев, т.б.

Факультетте даярланатын бакалавр мамандықтары:

5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»;

5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»;

5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу»;

5В012000 – «Кәсіптік оқыту»;

5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт»;

5В010400 – «Бастапқы әскери дайындық»;

5В010300 – «Педагогика және психология»;

5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»;

5В020500 – «Филология»;

5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі».

Факультетте даярланатын магистратура мамандықтары:

6М010300 – «Педагогика және психология»;

6М011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»;

6М011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі»;

6М012000 «Кәсіптік оқыту» (салалар бойынша).

Факультетте – 1000-ға жуық студенттер дәріс алады. Факультетте бастауыш сынып мұғалімдері, педагог, әлеуметік педагог, психологтар, шетел тілінің мамандары (ағылшын-қытай, ағылшын-корей), қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, филологтар, дене шынықтыру және спорт, бастапқы әскери дайындық, бейнелеу өнері және сызу саласындағы мамандар даярланады. Түлектер сәйкесінше мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мекемелерінің барлық типтері, жалпы білім беретін орта мектеп жүйесі, мамандандырылған мектептер, арнайы түзету мекемелері, бастапқы кәсіби білім беру мекемелері, орта кәсіби білім беру мекемелері, орта білімнен кейін білім беру және басқару ұйымдары, сондай-ақ ғылым, баспа ісі, бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде интернет, білім беру саласындағы әкімшілік қызметтер, әлеуметтік-гуманитарлық қызметтердің басқа да салаларына жұмысқа орналаса алады.

Факультет құрамында даярланатын мамандықтарға сәйкес дәрісханалар, хертханалар, әдістемелік кабинеттер жұмыс жасайды. Факультеттің барлық профессор-оқытушылары ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, республикалық, халықаралық ғылыми конференцияларда, журналдарда мақалалар жариялауда, оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар, электронды оқулықтар, монографиялар шығаруда, студенттерді де ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулып, әр түрлі студенттік ғылыми конференцияларға, олимпиадаларға, байқауларға, сондай-ақ облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарға, спартакиадаларға қатысуға және жүлделі орындарға ие болуға ықпал етуде. Студенттерге шетел тілін меңгертуде Оңтүстік Корея Кенгһам Университетінің оқытушысы – Ли Минджа дәріс беруде. Факультет студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша басқа ЖОО-да және шет елдерде білім алып, тәжірибеден өтуде. Атап айтқанда: Қытай халық Республикасының Құлжа қаласындағы Іле педагогикалық университетінде, Қытай халық Республикасының Санжы университетінде, Оңтүстік Корей Сеул қаласындағы Пан Юн университеттерінде дәріс алуда.

Факультеттің мекен-жайы: Тараз қаласы, Сатпаев көшесі 1 А, № 2 оқу ғимараты.

КАФЕДРАЛАР

 

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

DSC 1777

                       П.Ғ.Д., ПРОФЕССОР САРЫБЕКОВА Ж.Т. ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  кафедрасының МЕҢГЕРУШІСІ

      Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінде 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығы 2008 жылдан бері жұмыс атқарып келеді. 2009 жылдың 1 қыркүйегінен «Педагогика» кафедрасы болып аталды. 2014 жылдың қыркүйегінде кафедра жүктемелері және жүргізілетін пәндердің көбейгендігіне байланысты кафедра «Педагогика және психология» және «Мектепке дейінгі, бастауыш, кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері» кафедрасы болып өзгерді.
     «Педагогика және психология» кафедрасы келесі анықтамалармен мінезделінеді: рецензиялық журналдар, ғылыми монографиялар, кітаптар, рецензиялық жинақтарда мақалалар, баяндамалар жариялау, ғылыми іс – шараларға ат салысу және ұйымдастыру, ғылыми зерттеулер. Сонымен қатар «Педагогика және психология» кафедрасы: элективті пәндер каталогын, әдістемелік нұсқаулар, жұмыс оқу бағдарламалары, тесттерді жасау, дидактикалық материалдарды әзірлеу; авторлық бағдарламаларды рецензиялау және т.б.
       Мұғалімдердің жұмысының нәтижелері ректордың бұйрығымен жыл сайын тағайындалатын конкурстық комиссиямен анықталады. Рейтингтік бағалау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия «ТИГУ-нің  үздік оқытушысы», «ТИГУ үздік кафедрасы», «ТИГУ үздік факультеті» анықтайды. Сонымен, 2015-2016 жылдары «Педагогика және психология» кафедрасы «ТИГУ-нің ең үздік кафедрасы» номинациясын жеңіп алды. 

1 589x394

  Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының тәрбие жұмысы ТИГУ тәрбие жұмысының кешенді жоспарының негізінде жүзеге асырылады. Кураторлық - мұғалімдердің іс-әрекеттерінің бірі және студенттермен өзара әрекеттесудің біртүрі болып саналады. Кафедра «Мен өмірді таңдаймын» тақырыбында семинар өткізді (жастар арасындағы суицидтің алдын-алу), «Асыл Арман» қоғамдық бірлестігінің психологы Марал Хантөре қызының «Қоғамның заманауи жағдайында жастардың психологиялық бейімделуі» тақырыбына арналған «Елге сапар психологиясы» атты іс-шарасы облыстық және университеттік көлемде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша іс-шаралар өткізді. 

    Кафедра меңгерушісі жыл сайынғы есептерде және рейтингісінде көрсетілетін мұғалімдердің жеке жоспарына сәйкес жоспарланған жұмыстың орындалуын талдайды.
       5В010300 «Педагогика және психология» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы «Педагогика» және «Психология» пәндері бойынша факультеттің барлық мамандықтары бойынша дәріс оқиды.O47A7718Кафедраның ғылыми бағыттары:
Кафедра 2014-2017 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. «Адамның рухани-адамгершілік тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері» тақырыбында баяндама жасалды. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері оқу үрдісіне енгізіледі. Кафедра 2014-2017 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. «Адамның рухани-адамгершілік тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері» тақырыбында баяндама жасады. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері оқу үрдісіне енгізілді.
Зерттеу нәтижелері бойынша келесі монографиялар жарияланды:
«Студенттер арасында этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың моральдық негіздері», «Патриоттық сана, сендіру, дүниетаным және тұлға» (әдістеме, теория және тәжірибе) 2014-2015 жж.;«Патриоттық сана, сенімділік, дүниетаным және тұлға (әдіснама, теория, тәжірибе)», «Студенттің рухани-адамгершілік қасиетін қалыптастырудағы жүйелік тәсіл» (теориясы мен тәжірибесі) 2015-2016 жж.; «Студенттердің рухани-адамгершілік әл-ауқатын анықтау методологиясы» монографиясы, «Көп ұлтты ұжымның студенттерінің рухани-адамгершілік тәрбиесінің полиэтникалық принципі» (теориялық және әдістемелік аспектілер) 2017 жылы; «Жоғары оқу орындарында білім берудің қосарлы жүйесінің ерекшеліктері: Қазақстан мен Германияның тәжірибесі» монографиясы: авторы п.ғ.д., профессор Ж.Т. Сарыбекова.

 Оқулықтар және оқу-әдістемелік құралдар: авторы п.ғ.д., профессор Ж.Т. Сарыбекова
 «Қыздар тәрбиесі», «Болашақ мамандарды қыз тәрбиесін үйымдастыруға даярлау әдістері (әдістемелік құралы)», «Бүгінгі патриоттық тәрбиенің көкейкесті мәселелері», «Қыздар тәрбиесін ұйымдастыру», «Қазақ ойшылдардың еңбектеріндегі қыздар тәрбиесі», «Қыздар тәрбиелеудің дәстүрлі әдістері (студентерге арналған оқу-әдістемелік кешен)»,«Қазақ халқының дәстүрлі тәрбие түрлері арқылы қыздарды тәрбиелеу тұжырымдамасы», «Қазақ қызының психологиясы», «Қыз ғұмыр»,  
«Концепция воспитания девочек посредством традиционных форм воспитания казахского народа», «Concept of girls upbringing through traditional forms of the Kazakh peoples upbringing»

Магистратура мамандықтары үшін

 

Кафедра

                                                             ФИЛОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫElubaeva Rahat

Кафедраның меңгерушісі: Елубаева Рахат Сайлаубекқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.
     Р.С.Елубаева 1997 жылы Жамбыл педагогикалық институтын үздік аяқтап, 1997-2000 жылдар аралығында ТарМУ-да аспирантураның күндізгі бөлімінде білім алып, 2000 жылы ғылыми кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғады. 2000-2004 жылдар аралығында М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік университетінің «Қазақ әдебиеті» кафедрасында доцент міндетін атқарушы қызметін, 2004-2008 жылдар аралығында А. Яссауи атындағы ХҚТУ ТИ «Қазақ әдебиеті» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 2008 жылдан Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінде «Филология» кафедрасының меңгерушісі.
    Бүгінгі таңға дейін Рахат Сайлаубекқызының 70-тен аса ғылыми, оқу-әдістемелік және әдеби-шығармашылық еңбектері жарық көрген. Оның ішінде 1 монография, 2 оқу құралы, 10-нан аса оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулардың, 60-тан аса ғылыми мақалалардың авторы.

     Кафедра тарихы:
Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің жаңадан ашылуына байланысты 2008-2009 оқу жылында университет ішінде «Тілдер» кафедрасы құрылды. Ал 2009-2010 оқу жылында университет құрылымындағы өзгерістерге байланысты «Қазақ тілі мен әдебиеті», 2010-2011 оқу жылында «Филология» кафедрасы болып қайта құрылды.
    Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы:
Қазіргі таңда, кафедра құрамында 2 ғылым докторы, 8 ғылым кандидаты, 2 магистр оқытушы, 1 оператор қызмет атқарады.
    Кафедрада дайындалатын мамандықтар тізімі:
«Филология» кафедрасы: «5В011700–Қазақ тілі мен әдебиеті», «5В020500–Филология» мамандықтары бойынша мамандар даярлайды. Мамандар дайындау күндізгі және сырттай оқыту түрлері арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар, 2008 жылдан бастап кафедрада «6N0117–Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша магистрлер даярлау жұмысы жүргізіліп келеді.
Кафедраның ғылыми бағыты: Кафедраның оқытушылары «Филология ғылымдарының өзекті мәселесі» бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде.
    Кафедраның жетістіктері:
«Филология» кафедрасында республикаға танымал белгілі ғалымдар жұмыс істейді. Кафедраның профессор-оқытушылары жоғары импакт-фактор көрсеткішіне ие халықаралық басылымдарда, халықаралық конференцияларда, алыс шетелде, ТМД өткізілген конференцияларға, республикалық конференцияларда, облыстық, республикалық журналдарда мақала жариялап отырады. Атап айтқанда, Е.Б. Саурықовтың «International journal Languages and Linguistics   30 october   2014, The International Symposium on Silk Roud Economic Belt     Collected papers», А. Кәрібаеваның Канадада «The 10th International Conference on European Science and Technology», Р.С.Елубаева мен Қ.Ө.Тамабаеваның «Sh. Murtasa’s publicity and sayings are about independence» мақаласы жарық көрсе, кафедраның профессор-оқытушылары құрамының 6 монографиясы, 17 оқулығы, 16 оқу құралы, 16 сөздік, 2 хрестоматия, 17 оқу- әдістемелік құралы, 15 оқу бағдарламасының, 613 ғылыми мақалалары ғылыми айналымда.
«Филология» кафедрасының профессоры, ф.ғ.д. Е.Б.Саурықов 2005 жылы ҚР Президентінің алғыс хатымен, 2007 жылы ҚР Мәдениет және ақпарат министірлігінің алғыс хатымен марапатталса, 2014 жылы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының құрметті азаматы, 2015 жылы ҚР Білім беру ісінің үздігі атағын, 2016 жылы ҚР Ерен еңбегі медалін иеленді. Кафедра доценті А.Ө.Кәрібаева 2009 жылы ЖОО Үздік оқытушысы грантының иегері, 2012 жылы Аймақтық менеджмент академиясының профессоры және корреспондент-мүшесі атағын алды. Жазушылар Одағының мүшесі, кафедра доценті М.Әбілов 2013 жылы, кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., доцент Р.С.Елубаева 2014 жылы Аймақтық менеджмент академиясының профессоры атағын иеленді. 2013 жылы Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің 5 жыл толуына байланысты кафедра меңгерушісі п.ғ.к., доцент Р.С.Елубаева, ф.ғ.к., доцент А.Бельботаев, ф.ғ.к., доцент Қ.Тамабаева, ф.ғ.к., доцент Э.К.Пертаева медальмен марапатталды. 2014 жылы п.ғ.к. доцент Р.С.Елубаева облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының алғыс хатымен марапатталды.       
   Кафедра оқытушыларының біліктілігін көтеру: Сонымен бірге кафедраның профессор-оқытушылары заманға сай инновациялық жаңалықтардан қол үзбеу мақсатында біліктіліктілігін жоғарылату курстарына қатысып отырады. Атап айтқанда, Е.Б.Саурықов 2005 ж ҚР БҒМ Ұлттық аккредиттеу орталығының сертификаті иегері,2006 ж ҚР БЖҒМ министр Б.Әйтімовадан берілген сертификаті иегері,2010 ж ҚР БЖҒМ «Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы» РМҚК сертификаті иегері, кафедра меңгерушісі ф.ғ.к., доцент Р.С.Елубаева, ф.ғ.к., доцент Р.А.Беркенова АИС «Платон» (Platonus) қолданушының толық курсын өтіп, квалификациялық емтиханды тапсырды. Р.С.Елубаева Heilbronn университеті мен М.Х.Дулати ат. мемлекеттік университеті біріктіріп өткізген семинар-тренингке қатысты. Беркенова Р. "Өрлеу" БАҰО" АҚ филиалында Elsevier жетекшілігімен өткен семинарға қатысып, біліктілігін жоғарылатты.
Әріптестік туралы кафедраның жасасқан келісім-шарттары: Кафедраның жетекші профессорлары мен доценттері облыстардағы университеттермен, мектептермен ғылыми-әдістемелік байланыс жасап, теориялық курстардан лекция оқиды, аспиранттар мен ізденушілердің ғылыми жұмыстарына жетекшілік жасайды, мектеп мұғалімдеріне ғылыми-теориялық және әдістемелік ақыл-кеңестер береді. Кафедра ұжымы Қырғызстан Республикасының Чу университетімен, Қырғызстан Республикасының Әлеуметтік даму және кәсіпкерлік институтымен, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетімен, Көкшетау қаласының «Көкше» академиясымен, Тараз қаласының № 36, № 38, №55 орта мектептерімен тығыз әріптестік байланыста.
Мекен-жайы: Сатпаева к-сі, 1А
Тел: 87262 -42-60-26
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

КАФЕДРА ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

КАФЕДРА ЖЕТІСТІКТЕРІ

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ (ФИЛОЛОГИЯ)

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ (ҚАЗАҚ ТІЛІ)

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ  МЕН ӘДЕБИЕТІ  (МАГИСТРАТУРА 1 ЖЫЛДЫҚ)

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ  МЕН ӘДЕБИЕТІ  (МАГИСТРАТУРА 2 ЖЫЛДЫҚ)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (ФИЛОЛОГИЯ)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ )

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ (МАГИСТРАТУРА) 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (ФИЛОЛОГИЯ)

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ)

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ (МАГИСТРАТУРА)

 

Кафедра

ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ» КАФЕДРАСЫ 

2017 жылы құрылған «Шетел тілдері» кафедрасы  Тараз  инновациялық-гуманитарлық университетінің жаңа кафедраларының бірі болып табылады. 2018 жылдың қыркүйегінен бастап кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы - филология ғылымдарының кандидаты, магистр Тургунтаева Гульсара Ашимбаевна тағайындалды.
Кафедрада 12 оқытушы (1 профессор, педагогика ғылымының докторы, 2 педагогика ғылымының кандидаты, 2 филология ғылымының кандидаты, 5 магистр, 2 оқытушы) жұмыс атқарады.
Кафедраның профессор оқытушылар құрамы барлық мамандықтарға және жоғары кәсіби білім беру мамандықтары бойынша студенттерге шетел тілін үйретеді. Мемлекеттiк лицензия негiзiнде кафедрада келесi бағыты бойынша мамандарды дайындайды: бакалавриат бойынша 5В011900 - «Шетел тілі: екі шетел тілі», 6В01702 - «Шетел тілі: екі шетел тілі мұғалімдерің даярлау»; магистратура бойынша 6M011900 –«Шетел тілі: екі шетел тілі», 7М01703- «Шетел тілі: екі шетел тілі оқытушыларды даярлау» (ғылыми-педагогикалық бағыт), 7М01704- «Шетел тілі: екі шетел тілі» (бейіндік бағыт).
2018 жылы  5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі» бакалавр мамандығы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз Қазақстандық» агенттігінен мамандандырылған   аккредиттеуден өтті.  Аккредиттеу кеңесі жоғарыда аталған мамандық бойынша 23.06.2023 ж. дейін  5 жыл мерзімге куәлік берілді.
2019 оқу жылы 6М011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі» магистратура мамандығы «Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз Қазақстандық» агенттігінен мамандандырылған   аккредиттеуден өтті.
Кафедраның миссиясы:  күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін сөйлесу сөзінің дағдылары мен практикалық дағдыларына ие білімдерін пайдалана отырып, шет тілдерін меңгерудің арқасында үздіксіз өзін-өзі тану және болашақта өз біліктілігін арттыра алатын бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.
Кафедраның негізгі бағыты - заманауи инновациялық технологияларды қолдана отырып студенттердің коммуникативтік және кәсіби біліктіліктерін дамыту. Кафедраның негізгі бағыты - "студенттердің лингвистикалық, социолингвистикалық, дискурсивтік, социо-мәдениеттік, әлеуметтік-стратегиялық компоненттерге негізделген шеттілдік  коммуникативтік біліктіліктерін дамыту.
         Кафедраның мақсаты  - заманауи инновациялық технологияларды қолдану арқылы студенттердің коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту.
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі мақсаты бірқатар нақты міндеттерді шешуге бағынады:
- тілдік мамандықтарының студенттеріне шет тілін оқытудың әр түрлі аспектілері бойынша ғылыми, әдістемелік және лингвистикалық әдебиеттерді зерттеу;
- таңдалған зерттеу бағыттары бойынша мақалалар және ғылыми баяндамаларды жазу;
- тілдік мамандықтарының студенттерімен практикалық сабақтарда және кафедраның ғылыми-әдістемелік семинарында шет тілін оқытудың анықталған ерекшеліктерін апробациялау мәселелерін талқылау.
Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттары келесі мәселелермен байланысты:
-          көптілділік тұрғысынан шет тілдерін үйрету мен оқытудағы ағымдағы үрдістер мен тенденциялар;
-          жоғары білім берудегі тілдік білім беруді жаңғырту контекстінде мәдениетаралық шет тілін оқытудағы қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары;

 

 

 

 

 

Ректордың блогы

logo10let

logopromishrevol kaz

ruhani jangyru logo

Видеогалерея

logo 3d