ПРАКТИКА КҮНДЕЛІГІНІҢ ҮЛГІСІ

ПРАКТИКА КҮНДЕЛІГІНІҢ ҮЛГІСІ (көшіріп алу) 

 ПРАКТИКА КҮНДЕЛІГІНІҢ ҮЛГІСІ 

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі   

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

20__/20__ оқу жылына

студенттің _________________________ практикасының

(кәсіптік практиканың түрі көрсетіледі)

КҮНДЕЛІГІ

      Тараз 20   ж

 

 

Ж О Л Д А М А

__________________________________________________________

(негізі) бұйрық бойынша

«_____»_____________20____ж.

Студент __________________________________________________

(аты-жөні, тегі)                          

Кәсіптік практикадан өту үшін жолданады_____________________

_________________________________________________________

(кәсіпорынның атауы)

Практиканың басталу мерзімі_____   _______20___

Практиканың аяқталу мерзімі ____     _______20___

ЖОО практика жетекшісі __________________________________

М.О. ____________________________________________________

(қолы)

            

Келу мен кету туралы белгі

Студент ________________________________________________

 

(аты-жөні)

кәсіптік практикадан өту үшін_____________________________

 

                                   (кәсіптік практиканың атауы)

Келді__________________               Кетті_________________

«____» ________ 20___ж.                «____» ________ 20___ж.

  

М.О.   _____________                       М.О. _____________

                       (қолы)                                                          (қолы)

                  

 

«Бекітемін»                                     «Келісілді»

________________________           _____________________

               (кафедраның атауы)                                             (мекеменің атауы)

Кафедра меңгерушісі                       Кәсіптік практиканың жетекшісі

__________________________       _______________________

                     (аты-жөні)                                                            (аты-жөні)

_________________________         _____________________

                 (қолы)                                                                    (қолы)

«______»_________20___ж.           «______»_________20___ж.

                       _______________________________________

(кәсіптік практиканың түрі көрсетіледі)

практиканың жұмыс жоспар- кестесі

 

Мамандығы бойынша_________________________________________

Студент ___________________________курс_____________________

                                     (аты-жөні)

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

(ЖОО атауы)

Кәсіптік  практиканың бағдарламасына сәйкес орындауға (оқытуға) жататын жұмыстар тізбесі Кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау мерзімдері Ескертпе
Басталуы Аяқталуы
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Қолы_____________________________________________

        (университеттегі кәсіптік практиканың жетекшісі)

                                 «_______»______________20___ж.

 

(кәсіптік практиканың түрі көрсетіледі)

практикадан өтуі туралы

күнделік-есеп

Студент ________________________________________

                                                                 (аты-жөні)

 

Кәсіптік практиканың бағдарламасына сәйкес әр күн үшін орындалған (оқып болған) жұмыстардың атауы Кәсіптік практиканың жеке тақырыптарының, жұмыстарын орындау мерзімдері Өндірістен (кәсіптік) практика жетекшісінің қолы
басталуы аяқталуы
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

(Оқып болған конструкциялардың, жабдықтардың, технологиялық процессстердің, өндірістің механизациялау мен автоматтандырудың  және еңбектің озық әдістерінің т.б. сипаттамасы)

___

Студенттің қолы______________

 «___»_________20___ж.

 ЖОО жетекшісінің қолы_________

 «____»________20___ж.

 

Студент практиканттың мадақтамалары мен жазбалары

 

(Ұйымнан, кәсіпорыннан, мекемеден) кәсіптік практика жетекшісінің қорытындылары

 

(ұйымнан, кәсіпорыннан, мекемеден) кәсіптік практика жетекшісінің қолы_________________