Кәсіптік оқыту

Толық нұсқасын ЖҮКТЕУ

«Физика»

Толық нұсқасын  - Жүктеу

«Химия»

ОӘПК Химия - Толық нұсқасын Жүктеу

1-Семестр  - толық нұскасын Жүктеу

2-Семестр  - толық нұскасын Жүктеу

«Биология»

1 ОӘПК Биология мамандығы бойынша - толық нұсқасын Жүктеу

2 ОӘПК Биология мамандығы бойынша - толық нұсқасын Жүктеу

1-Семестр  - толық нұскасын Жүктеу

2-Семестр  - толық нұскасын Жүктеу